آرشیو مطالب : موسیقی


تار عنكبوت به موسیقی تبدیل شد

تار عنكبوت به موسیقی تبدیل شد

پدر و مادر پویان مختاری چه كسی است

پدر و مادر پویان مختاری چه كسی است
برای نخستین بار ؛

صدای زمین ثبت گردید

صدای زمین ثبت گردید
بلندتر از اره برقی؛

پرنده آمازونی ركورد بلندترین صدا را شكست

پرنده آمازونی ركورد بلندترین صدا را شكست

فك دریایی آواز خواندن یاد گرفت

فك دریایی آواز خواندن یاد گرفت

پخش آهنگ در سایت های معتبر

پخش آهنگ در سایت های معتبر
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum