مطالب انجمن پارسیان


مزایای خرید كریو

مزایای خرید كریو
در مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی فناوری های كوانتومی به زبان ساده؛

صالحی: فناوری كوانتومی پر از آیات الهی كشف نشده است

صالحی: فناوری كوانتومی پر از آیات الهی كشف نشده است
بنیاد ملی نخبگان اعلام كرد:

بررسی ادعای مهاجرت نخبگانی، وضعیتی كه قرمز نیست

بررسی ادعای مهاجرت نخبگانی، وضعیتی كه قرمز نیست
پس از سیگار فضایی؛

یك شی بین ستاره ای دیگر در منظومه شمسی رصد شد

یك شی بین ستاره ای دیگر در منظومه شمسی رصد شد
یك مقام مسئول مطرح كرد؛

طرح های معاونت علمی برای حل مشكلات در سیستان و بلوچستان

طرح های معاونت علمی برای حل مشكلات در سیستان و بلوچستان

پروتون بطور دقیق اندازه گیری شد

پروتون بطور دقیق اندازه گیری شد
در كمیسیون نخبگان مطرح شد؛

كشورمان وارد یك دوره نوین در علم و فناوری شده است

كشورمان وارد یك دوره نوین در علم و فناوری شده است

بارش باران و مه گرفتگی برخی محورهای كشور

بارش باران و مه گرفتگی برخی محورهای كشور

آتش سوزی در بیمارستانی در آلمان

آتش سوزی در بیمارستانی در آلمان

آغاز رقابت علمی نانواستارتاپ حوزه آب و پساب از ۲۷ شهریور

آغاز رقابت علمی نانواستارتاپ حوزه آب و پساب از ۲۷ شهریور
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum