مطالب انجمن پارسیان

۳ و نیم میلیون مسكن نیاز به بازسازی دارد

۳ و نیم میلیون مسكن نیاز به بازسازی دارد

اهدای خون در سال ۹۷ از مرز ۲۰۰۰۰۰۰ نفر گذشت

اهدای خون در سال ۹۷ از مرز ۲۰۰۰۰۰۰ نفر گذشت

درخواست وزارت كشور از ناجا برای برخورد بدون بخشایش با رانندگان متخلف

درخواست وزارت كشور از ناجا برای برخورد بدون بخشایش با رانندگان متخلف

مركز خدمات و پشتیبانی تعمیر پرینترهای كانن

مركز خدمات و پشتیبانی تعمیر پرینترهای كانن
هفته آینده؛

سیاركی با عرض ۳۹ متر از كنار زمین رد می شود

سیاركی با عرض ۳۹ متر از كنار زمین رد می شود

مدیران بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی منصوب شدند

مدیران بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی منصوب شدند

بهترین انتخاب در پرینترهای اچ پی

بهترین انتخاب در پرینترهای اچ پی

آغاز بسیج همگانی مبارزه با فشارخون از بهار سال آینده

آغاز بسیج همگانی مبارزه با فشارخون از بهار سال آینده
در شورای همكاری با صنعت مصوب شد؛

بازبینی شیوه نامه ایجاد دانش بنیان ها در دانشگاه علوم پزشكی تهران

بازبینی شیوه نامه ایجاد دانش بنیان ها در دانشگاه علوم پزشكی تهران

پشتیبانی از دستگاه های سامسونگ

پشتیبانی از دستگاه های سامسونگ
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum