مطالب انجمن پارسیان

در مقر یونسكو در پاریس؛

برنده جایزه ایرانی ابن سینا برای اخلاق در علم ارائه شد

برنده جایزه ایرانی ابن سینا برای اخلاق در علم ارائه شد
مدیر عامل بانك خون بند ناف:

ذخیره بیشتر از ۱۲۵ هزار نمونه خون بند ناف

ذخیره بیشتر از ۱۲۵ هزار نمونه خون بند ناف

سیستم مانیتورینگ اتاق سرور

سیستم مانیتورینگ اتاق سرور

تنفس هوای پاك در تهران

تنفس هوای پاك در تهران

سردرگمی كارشناسان از تغییرات اكسیژن در مریخ

سردرگمی كارشناسان از تغییرات اكسیژن در مریخ
در فاصله ۲۹ هزار سال نوری زمین؛

ستاره فراری با سرعت حركت ۳میلیون مایل بر ساعت كشف شد

ستاره فراری با سرعت حركت ۳میلیون مایل بر ساعت كشف شد

دوردست ترین شی آسمانی نامگذاری شد

دوردست ترین شی آسمانی نامگذاری شد

حمل و نقل شبانه روزی اسباب و اثاثیه

حمل و نقل شبانه روزی اسباب و اثاثیه
وزیر بهداشت:

نمی گذارم خدمت رسانی در وزارت بهداشت به سیاست آلوده شود

نمی گذارم خدمت رسانی در وزارت بهداشت به سیاست آلوده شود
دبیر انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه سمنان:

رقابت 41 سازه ماكارونی دانشجویان كشور در دانشگاه سمنان شروع شد

رقابت 41 سازه ماكارونی دانشجویان كشور در دانشگاه سمنان شروع شد
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum