مطالب انجمن پارسیان


عبور از چالش ساماندهی نیروی انسانی در آموزش وپرورش

عبور از چالش ساماندهی نیروی انسانی در آموزش وپرورش
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

منابع تحقیقاتی باید عادلانه توزیع شود

منابع تحقیقاتی باید عادلانه توزیع شود

آمادگی مدیریت شهری برای رفع بزرگترین چالش زیست محیطی غرب تهران

آمادگی مدیریت شهری برای رفع بزرگترین چالش زیست محیطی غرب تهران
از سوی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری؛

اعلام شاخص استنادات مرجعیت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی

اعلام شاخص استنادات مرجعیت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی
دادیاران عدالت پرور

بهترین موسسه حقوقی تهران

بهترین موسسه حقوقی تهران
تحقیقات محققان نشان داد؛

تأثیر وزیکول های خارج سلولی لیشمانیا در کنترل بیماری در انسان

تأثیر وزیکول های خارج سلولی لیشمانیا در کنترل بیماری در انسان
براساس اعلام معاونت علمی؛

شناسایی ۸ هزار گونه گیاهی در کشور

شناسایی ۸ هزار گونه گیاهی در کشور

انواع قهوه و خرید آن

انواع قهوه و خرید آن
یك موسسه بین المللی اعلام كرد؛

۱۲ پژوهشگر ایرانی در بین لیست پژوهشگران پراستناد سال ۲۰۲۲

۱۲ پژوهشگر ایرانی در بین لیست پژوهشگران پراستناد سال ۲۰۲۲

درخواست عضو شورای شهر از رئیس جمهور برای حل مشکل حریم راه آهن

درخواست عضو شورای شهر از رئیس جمهور برای حل مشکل حریم راه آهن
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum