مطالب انجمن پارسیان

معاون بنیاد ملی نخبگان مطرح كرد:

نخبگانی كه دفاع مقدس را به سنگر علم ترجیح دادند

نخبگانی كه دفاع مقدس را به سنگر علم ترجیح دادند

زباله فضایی قمر كوچك زمین می شود!

زباله فضایی قمر كوچك زمین می شود!

آشنایی با مهدی تات

آشنایی با مهدی تات
محققان استرالیایی بررسی كردند؛

مبتلا شدن به كرونا احتمال بیماری پاركینسون را زیاد می كند

مبتلا شدن به كرونا احتمال بیماری پاركینسون را زیاد می كند

بهره برداری از تجارب بهداری رزمی دفاع مقدس در مأموریت های بهداد ناجا

بهره برداری از تجارب بهداری رزمی دفاع مقدس در مأموریت های بهداد ناجا

فروش و خدمات پس از فروش كفكش

فروش و خدمات پس از فروش كفكش

علت مرگ ومیر بالای مبتلایان كرونا در مكزیك

علت مرگ ومیر بالای مبتلایان كرونا در مكزیك

مداوای دردهای شدید با زهر رطیل

مداوای دردهای شدید با زهر رطیل
پیام شركت كنترل كیفیت هوای تهران به مناسبت هفته دفاع مقدس:

بیشتر هوای هوای جانبازان شیمیایی را داشته باشیم

بیشتر هوای هوای جانبازان شیمیایی را داشته باشیم

مشاوره خانواده به عنوان یك درمان

مشاوره خانواده به عنوان یك درمان
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum