آرشیو مطالب : اختراعات

برنده جشنواره اختراعات ژنو

اختراع تله كابین هوشمند چشم انتظار حمایت دولت می باشد

اختراع تله كابین هوشمند چشم انتظار حمایت دولت می باشد
رئیس مركز فن بازار ملی ایران:

دولت از بازار فناوری و بورس ایده ها حمایت می كند

دولت از بازار فناوری و بورس ایده ها حمایت می كند

امام جمعه بندرعباس: درخشش علمی كشور نیازمند تلاش نخبگان است

امام جمعه بندرعباس: درخشش علمی كشور نیازمند تلاش نخبگان است
ستاری تاكید كرد:

توسعه سرمایه گذاری های فناورانه در كشور

توسعه سرمایه گذاری های فناورانه در كشور
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum