آرشیو مطالب : ماسك


مخاطرات تنفسی و چشمی استفاده از شوینده ها در خانه تكانی

مخاطرات تنفسی و چشمی استفاده از شوینده ها در خانه تكانی
نتایج یك تحقیق دانشگاهی؛

سوخت های فسیلی ۸ و هفت دهم میلیون نفر را در سال ۲۰۱۸ به كشتن دادند

سوخت های فسیلی ۸ و هفت دهم میلیون نفر را در سال ۲۰۱۸ به كشتن دادند
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با كرونا اعلام كرد

هشتمین جلسه قرارگاه عملیاتی كرونا سه شنبه

هشتمین جلسه قرارگاه عملیاتی كرونا سه شنبه

شاعران نامی ایران در پویش سفر، سلامت ایستگاه های متروی تهران

شاعران نامی ایران در پویش سفر، سلامت ایستگاه های متروی تهران

ماسك برای آنها كه دوست ندارند چهره شان پوشیده شود

ماسك برای آنها كه دوست ندارند چهره شان پوشیده شود
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum