آرشیو مطالب : نانو

اندازه گیری آلاینده های آب دریا با ابزار نانو

اندازه گیری آلاینده های آب دریا با ابزار نانو

جدا سازی ایزوتوپ های هیدروژن شده با فناوری نانو

جدا سازی ایزوتوپ های هیدروژن شده با فناوری نانو
دستاورد محققان ایرانی؛

بهبود خواص رنگرزی پشم با فناوری پلاسما

بهبود خواص رنگرزی پشم با فناوری پلاسما

استفاده از نانوساختارها برای افزایش سرعت و امنیت درمان های ژنتیك

استفاده از نانوساختارها برای افزایش سرعت و امنیت درمان های ژنتیك

عرضه ی نانوكامپوزیتی برای افزایش طول عمر باتری

عرضه ی نانوكامپوزیتی برای افزایش طول عمر باتری

نانو عایق رطوبتی

نانو عایق رطوبتی
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum