آرشیو مطالب : پژوهشگاه

با امضای تفاهم نامه انجام شد؛

همكاری پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه رویان و بیمارستان رفیده

همكاری پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه رویان و بیمارستان رفیده

جایگاه نشریه های ایرانی در نظام های ارزیابی جهانی منتشر گردید

جایگاه نشریه های ایرانی در نظام های ارزیابی جهانی منتشر گردید

گزارش عملكرد شورای علوم تحقیقات و فناوری در سال ۹۶ منتشر گردید

گزارش عملكرد شورای علوم تحقیقات و فناوری در سال ۹۶ منتشر گردید

كاربردهای طرح شتابگر ملی ایران معرفی می گردد

كاربردهای طرح شتابگر ملی ایران معرفی می گردد

عدم استفاده صنایع از قابلیت های نانو منجر به از دست دادن بازار خواهد شد

عدم استفاده صنایع از قابلیت های نانو منجر به از دست دادن بازار خواهد شد
محققان رویان اعلام كردند؛

تولد نوزاد نارس در مادران با سابقه سقط طبیعی افزایش می یابد

تولد نوزاد نارس در مادران با سابقه سقط طبیعی افزایش می یابد

تاسیس دبیرخانه دائم پیوند رساله های علوم انسانی و تولید و اشتغال

تاسیس دبیرخانه دائم پیوند رساله های علوم انسانی و تولید و اشتغال
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum