آرشیو مطالب : كارگاه

اجرای طرح یاریگران زندگی در 20 درصد مدارس كشور

اجرای طرح یاریگران زندگی در 20 درصد مدارس كشور
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها:

گزارش اولیه سیلاب های اخیر به رئیس جمهور عرضه شد

گزارش اولیه سیلاب های اخیر به رئیس جمهور عرضه شد

راه اندازی 22 میدان گاه پیاده در مناطق پایتخت

راه اندازی 22 میدان گاه پیاده در مناطق پایتخت
رییس كمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:

تخلف در نمای ساختمان ها باید خط قرمز باشد

تخلف در نمای ساختمان ها باید خط قرمز باشد

بهترین نرم افزار حسابداری زرگری ایران

بهترین نرم افزار حسابداری زرگری ایران
برای عموم مردم؛

برگزاری جشنواره ساعت های آفتابی

برگزاری جشنواره ساعت های آفتابی
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum