آرشیو مطالب : كیفیت

گزارش انجمن پارسیان به نقل از مهر؛

سهم ایران از كیفیت علم دنیا، چهار دهه بعد از انقلاب كجا ایستادیم

سهم ایران از كیفیت علم دنیا، چهار دهه بعد از انقلاب كجا ایستادیم

مجسمه سازان فرزام

مجسمه سازان فرزام

پخش آهنگ در سایت های معتبر

پخش آهنگ در سایت های معتبر

مهندسان خطوط لوله شمال شرق نمونه داخلی یك پمپ را ساختند

مهندسان خطوط لوله شمال شرق نمونه داخلی یك پمپ را ساختند

عكس بالن ناسا از ابرهای قطبی

عكس بالن ناسا از ابرهای قطبی

نصب پارتیشن

نصب پارتیشن

نمایندگی ماشین های اداری در تهران

نمایندگی ماشین های اداری در تهران

آموزش ماساژ

آموزش ماساژ

هدایای تبلیغاتی چیست ؟

هدایای تبلیغاتی چیست ؟
مدیركل استاندار همدان:

روش تشخیص سریع آلودگی صنایع غذایی در همدان ارائه شد

روش تشخیص سریع آلودگی صنایع غذایی در همدان ارائه شد

هزینه عمل بینی

هزینه عمل بینی

ماوس فراسو

ماوس فراسو

نمایندگی كانن

نمایندگی كانن
معاون پژوهشی وزیرعلوم خبرداد:

رایزنی وزارت علوم ونیروهای مسلح برای مهارت افزایی دانش آموختگان

رایزنی وزارت علوم ونیروهای مسلح برای مهارت افزایی دانش آموختگان

نانو عایق رطوبتی

نانو عایق رطوبتی
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum