آرشیو مطالب : مدرك

معضلات كسب و كارهای زنان در ایام كرونا زده

معضلات كسب و كارهای زنان در ایام كرونا زده

گزارش عملكرد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درباره كرونا ارائه شد

گزارش عملكرد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درباره كرونا ارائه شد
از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛

نماگر كووید 19 برای دسترسی به آخرین یافته های علمی كرونا به وجود آمد

نماگر كووید 19 برای دسترسی به آخرین یافته های علمی كرونا به وجود آمد

عملكرد مسؤلان در میزان افسردگی مردم بسیار مؤثر است

عملكرد مسؤلان در میزان افسردگی مردم بسیار مؤثر است

شرایط ثبت نام و انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد

شرایط ثبت نام و انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد

آموزش ماساژ

آموزش ماساژ
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum