محققان ایرانی عنوان كردند؛

پیش بینی افزایش 43 درصدی موارد جدید مبتلاشدن به سرطان در ایران

پیش بینی افزایش 43 درصدی موارد جدید مبتلاشدن به سرطان در ایران

انجمن پارسیان: نتایج مطالعه پژوهشگران ایرانی برمبنای آخرین داده های ملی ثبت سرطان مبتنی برکل جمعیت کشور، افزایش 43 درصدی موارد جدید مبتلاشدن به سرطان طی سال های 1395 تا 1404 را پیش بینی کرده است.


به گزارش انجمن پارسیان به نقل از مهر، نتایج مطالعه مهم پژوهشگران ایرانی که برمبنای آخرین داده های ملی ثبت سرطان مبتنی برکل جمعیت کشور( با پوشش صد در صدی) صورت گرفته، افزایش ۴۳ درصدی موارد جدید مبتلاشدن به سرطان در سال ۲۰۲۵ /۱۴۰۴ در مقایسه با دهه قبل از آنرا پیش بینی کرده است. دکتر رضا ملک زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رهبر تیم تحقیقاتی مطالعه Cancer in Iran ۲۰۰۸ to ۲۰۲۵: Recent incidence trends and short‐term predictions of the future burden که توسط دکتر غلامرضا روشندل، دانشیار اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی گلستان (نویسنده اول) و با همکاری شماری از محققان ایرانی و بین المللی انجام و در مجله International Journal of Cancer انتشار یافته است، نتایج این مطالعه را تشریح کرده است. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: پیش بینی می شود تعداد موارد جدید مبتلاشدن به سرطان در ایران از ۱۱۲ هزار مورد ثبت شده سرطان ها بدون محاسبه سرطان پوست در سال ۹۵ به ۱۶۰ هزار مورد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد که این میزان، افزایش ۴۳ درصدی را نشان میدهد. سهم عوامل خطر و تغییرات جمعیتی در افزایش سرطان های ایران در سال ۱۴۰۴ بگفته رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران، حدود ۲۹ درصد افزایش سرطان ها در ایران طی سال ۱۴۰۴ /۲۰۲۵ مربوط به تغییرات در ساختار جمعیتی ایران ( رشد جمعیت و پیری جمعیت) و ۱۴ درصد نیز با سایر عوامل همچون «توسعه و تشدید عوامل خطر بروز سرطانها» مرتبط می باشد. بیشترین تغییرات پیش بینی شده در موارد جدید بروز سرطان ها ملک زاده بیشترین افزایش پیش بینی شده در موارد جدید مبتلاشدن به سرطان در ایران طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۹۵ را مربوط به سرطان های تیروئید (۱۱۴ درصد)، پروستات (۶۷ درصد)، پستان (۶۳ درصد)، روده بزرگ (۵۴ درصد)، تخمدان (۵۱ درصد)، ریه (۴۹ درصد)، لنفوم غیرهوچکین (۴۵ درصد)، مغز و سیستم عصبی (۴۰ درصد)، معده (۳۰ درصد )، مثانه (۲۶ درصد) و سرطان خون (۲۴ درصد) دانست. وی اظهار داشت: طبق این پیش بینی انتظار می رود که موارد جدید سرطان مری به سبب بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و اصلاح سبک زندگی ایرانیان طی ده های گذشته، با کاهش ۱۷.۵ درصدی در ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه شود. همین طور بگفته دکتر غلامرضا روشندل، نویسنده اول مطالعه حاضر، پیش بینی تعداد موارد جدید بروز سرطان در ۱۴۰۴ در این تحقیق، برمبنای داده های برنامه ملی ثبت سرطان طی سالهای ۸۸ تا ۹۵ صورت گرفته و همانند گزارشات بین المللی مشابه، در این مطالعه، سرطان پوست از آنالیز حذف شده و فقط موارد سرطان های تهاجمی (invasive) با کد رفتار ۳ (بر اساس سیستم کدگذاری بین المللی ICD-O) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نرخ بروز سرطان ها در آخرین آمار برنامه ملی ثبت سرطان ایران مسئول برنامه ملی ثبت سرطان، ضمن اشاره به این که آخرین آمار بروز سرطان ها در ایران مربوط به سال ۹۶ است، اظهار داشت: موارد جدید سرطانها با محاسبه سرطان پوست در این سال، ۱۳۵ هزار مورد (۱۶۹ در هر ۱۰۰ هزار ایرانی) بوده که در این میان، سهم مردان ۵۲ درصد (۷۰ هزار مورد – ۱۸۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر) و زنان ۴۸ درصد (۶۵ هزار مورد – ۱۶۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر) بوده است. روشندل، همین طور میزان بروز سرطان ها در ایران طی سال ۹۶ بدون محاسبه سرطان پوست را ۱۲۳ هزار مورد جدید ( ۱۵۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر) اعلام نمود که بگفته وی سهم مردان، ۵۱ درصد (۶۳ هزار مورد – ۱۶۰ در هر ۱۰۰ هزار) و زنان ۴۹ درصد ( ۶۰ هزار مورد – ۱۴۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر) بوده است. ۱۰ سرطان نخست شایع در هر دو جنس ایران برمبنای آخرین آمار برنامه ملی ثبت سرطان ملک زاده، محقق بین المللی سرطان نیز ۱۰ سرطان نخست شایع در ایران بدون محاسبه سرطان پوست در هر دو جنس را شامل: پستان، پروستات، روده بزرگ، معده، ریه، مثانه، تیروئید، لوکمی، رحم، مغز و سیستم عصبی برشمرد. شایع ترین سرطان ها در مردان و زنان ایرانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، شایع ترین سرطان های بروز یافته در مردان ایران را نیز شامل پروستات، معده، روده بزرگ، مثانه، ریه، لوکمی، مغز و سیستم عصبی، لنفوم غیرهوچکین، مری، کبد، و شایع ترین سرطان ها در زنان ایرانی را شامل پستان، روده بزرگ، تیروئید، معده، رحم، لوکمی، تخمدان، مغز و سیستم عصبی، ریه و مری اعلام نمود. ایران در منطقه «خطر متوسط» نقشه جهانی سرطان ملک زاده وقوع سونامی سرطان در ایران را رد کرد و اظهار داشت: هم اکنون میزان بروز سالانه سرطان در ایران (۱۶۹ در ۱۰۰ هزار نفر) کمتر از میانگین میزان بروز سالانه سرطان در دنیا (۲۰۱ در ۱۰۰ هزار نفر) است. بر طبق این آمار، همین طور میزان بروز سرطان در مردان و زنان ایرانی (۱۸۰ در ۱۰۰ هزار و ۱۶۰ در ۱۰۰ هزار) نسبت به میانگین جهانی (۲۲۲ در ۱۰۰ هزار و ۱۸۶ در ۱۰۰ هزار ) کمتر است. وی افزایش آمار سرطان در ایران طی سالهای قبل و پیش بینی افزایش برای سال های آتی را متاثر از برقراری نظام ثبت سرطان که منجر به ثبت موارد بروز یافته با دقت بیشتر طی سال های اخیر بوده و نیز رشد جمعیت و پیری جمعیت همانند خیلی از نقاط جهان دانست و اشاره کرد: سهم ۱۴ درصدی تشدید و توسعه عوامل خطر در افزایش سرطان ها طی سال های آتی نیز بسیار بااهمیت است. محقق بین المللی سرطان طبق این آمار، موقعیت ایران در نقشه جهانی سرطان «ثبت سرطان سازمان بهداشت جهانی GLOBOCAN» را در منطقه «خطر متوسط» از نظر میزان بروز موارد جدید سرطان ها اعلام نمود. مرگ سالانه ۵۵ هزار ایرانی بر اثر سرطان ها/ سرطان ها، اولین عامل مرگ زودرس در ایران وی با اشاره به وقوع بیش از ۵۵ هزار مرگ سالانه ناشی از سرطان ها در ایران، این بیماری را اولین عامل مرگ زودرس در کشور دانست و اظهار داشت: ۳۴ هزار مرگ از مجموع ۱۲۲ هزار مرگ سالانه زودرس (زیر ۷۰ سال) و ۱۱ هزار مرگ از مجموع ۸۵ هزارمرگ خیلی زودرس ( زیر۵۰ سال ) سالانه در ایران ناشی از سرطان هاست. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه نزدیک به ۲۵۰ هزار ایرانی هم اکنون با سرطان زندگی می کنند اضافه کرد: نزدیک به نیمی از سرطان ها قابل معالجه و نیمی دیگر قابل پیشگیری می باشند. رئیس پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد ایران سرطان را پرهزینه ترین بیماری در ایران دانست و اضافه کرد: دو سوم بیماران مبتلا به سرطان گرفتار هزینه های کمرشکن سرطان می شوند. وی با اهمیت ترین عوامل خطر بروز سرطان ها را سبک زندگی ناسالم (پرخوری، بی تحرکی و چاقی و اضافه وزن، عدم مصرف سبزیجات تازه و میوه طی پنج وعده در روز، مصرف سیگار، دخانیات، تریاک، الکل، قند و شیرینی ها، غذاهای پرچرب، نمک زیاد، نوشیدنی های داغ، عدم رعایت بهداشت دهان و دندان و.. ) و عوامل خطر دیگری شامل مصرف آب شرب غیربهداشتی، استفاده از سوخت های بیوزیستی در فضاهای بسته، آلودگی هوا، عفونت ها شامل عفونت های جنسی، هپاتیت ها و سایر عفونت های سرطانزا و... دانست.


منبع:

1400/02/05
22:44:57
5.0 / 5
776
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
انجمن پارسیان Parsian Forum