مطالب انجمن پارسیان


این روزها کجا و چطور آموزش بورس ببینیم

این روزها کجا و چطور آموزش بورس ببینیم

زورگیری از سالمندان تنها در مقابل عابربانک

زورگیری از سالمندان تنها در مقابل عابربانک

4 کافه علم با حضور برگزیدگان جایزه مصطفی(ص)

4 کافه علم با حضور برگزیدگان جایزه مصطفی(ص)

بهترین آموزشگاه ارایشگری سطح یک بانوان در تهران

بهترین آموزشگاه ارایشگری سطح یک بانوان در تهران

مسئول مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب گردید

مسئول مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب گردید

انجام بیشتر از ۸۶۵ هزار مأموریت در اورژانس اجتماعی طی سال قبل

انجام بیشتر از ۸۶۵ هزار مأموریت در اورژانس اجتماعی طی سال قبل

گزارش کمیسیون اصل نود درباره خاموشی های اخیر نهایی شد

گزارش کمیسیون اصل نود درباره خاموشی های اخیر نهایی شد
یك محقق شیلیایی مطرح كرد؛

کشف کارکرد باکتری فلز خوار برای حفظ محیط زیست

کشف کارکرد باکتری فلز خوار برای حفظ محیط زیست
۱، رییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام كرد

افزایش مبتلاشدن و مرگ ناشی از سل در پاندمی کرونا

افزایش مبتلاشدن و مرگ ناشی از سل در پاندمی کرونا

لایک رایگان اینستاگرام

لایک رایگان اینستاگرام
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum