مطالب انجمن پارسیان


ایجاد ۳ مرکز مشترک توسعه فناوری در عرصه مواد و ساخت پیشرفته

ایجاد ۳ مرکز مشترک توسعه فناوری در عرصه مواد و ساخت پیشرفته

لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور

لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور
رونمایی از ربات جدید انسان نمای بوستون داینامیكس

چیزی شبیه به جن گیر !

چیزی شبیه به جن گیر !

تمدید مهلت فراخوان برنامه جامع تاب آوری شهری در مقابل مخاطرات طبیعی

تمدید مهلت فراخوان برنامه جامع تاب آوری شهری در مقابل مخاطرات طبیعی

ربات انسان نمای اطلس بازنشسته شد

ربات انسان نمای اطلس بازنشسته شد
در بیانیه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تاكید شد

عملیات موشکی وعده صادق توانمندی متخصصین داخلی را به منصه ظهور گذاشت

عملیات موشکی وعده صادق توانمندی متخصصین داخلی را به منصه ظهور گذاشت
در ۹۴ سالگی؛

کاشف ذرات ریزتر از اتم درگذشت

کاشف ذرات ریزتر از اتم درگذشت
در ماموریت فضایی چینی ها؛

۲ ماده معدنی جدید روی ماه کشف شد

۲ ماده معدنی جدید روی ماه کشف شد
معاون علمی رئیس جمهور خبر داد

تشکیل مرکز ملی آفرینش فناوری های کوانتومی در کشور

تشکیل مرکز ملی آفرینش فناوری های کوانتومی در کشور

چاپ ۳بعدی اشیای پیچیده با بهره گیری از یک ماده ناشناخته!

چاپ ۳بعدی اشیای پیچیده با بهره گیری از یک ماده ناشناخته!
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum