مطالب انجمن پارسیان


توسعه بازار کسب و کار و زیرساخت های تخصصی علوم شناختی

توسعه بازار کسب و کار و زیرساخت های تخصصی علوم شناختی

کانادا روی هر نخ سیگار هشدار سلامتی درج می کند

کانادا روی هر نخ سیگار هشدار سلامتی درج می کند

تأکید فرماندهان مرزبانی ایران و عراق بر تامین امنیت مرزها

تأکید فرماندهان مرزبانی ایران و عراق بر تامین امنیت مرزها
معاون وزیر بهداشت :

دانشگاه های پزشکی مأمور کاهش تهدیدات سلامت شدند

دانشگاه های پزشکی مأمور کاهش تهدیدات سلامت شدند

آغاز رای گیری برای صحرایی

آغاز رای گیری برای صحرایی

فرایند پیش از دپو کردن اثاثیه

فرایند پیش از دپو کردن اثاثیه
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

افزایش تدابیر برای ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر

افزایش تدابیر برای ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر

از  سواحل شمالی و جنوبی کشور چقدر ماهی صید می شود؟

از  سواحل شمالی و جنوبی کشور چقدر ماهی صید می شود؟

حریق در ساختمانی در هامبورگ آلمان

حریق در ساختمانی در هامبورگ آلمان
در مراسم امضای سند احداث خط ریلی رشت - آستارا؛

رئیسی: ایران ارزان ترین و باصرفه ترین مسیر تجاری و ترانزیتی است

رئیسی: ایران ارزان ترین و باصرفه ترین مسیر تجاری و ترانزیتی است
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum