مطالب انجمن پارسیان


کاربرد بلاکچین چیست؟

کاربرد بلاکچین چیست؟

ساخت بیت کوانتومی از الماس

ساخت بیت کوانتومی از الماس
با حضور دهقانی فیروزآبادی

رونمایی از دو داروی ضد سرطان

رونمایی از دو داروی ضد سرطان
برای پاسخ به نیازهای كشور؛

فراخوان تشکیل خوشه های پژوهشی چند تخصصی منتشر گردید

فراخوان تشکیل خوشه های پژوهشی چند تخصصی منتشر گردید

معکوس شدن دیابت در موش ها با یک ایمپلنت پوستی

معکوس شدن دیابت در موش ها با یک ایمپلنت پوستی
دهقانی:

برای توجه به نخبگان، روش های خشک محاسباتی نتیجه خوبی ندارد

برای توجه به نخبگان، روش های خشک محاسباتی نتیجه خوبی ندارد
معاون بنیاد ملی نخبگان مطرح كرد؛

مجموعه های دولتی نقش نخبگان را ببینند

مجموعه های دولتی نقش نخبگان را ببینند

عنکبوت های کهکشانی که ستاره ها را می خورند!

عنکبوت های کهکشانی که ستاره ها را می خورند!

خرید قسطی گوشی اپل

خرید قسطی گوشی اپل

نخستین عکس ها از ساختار کامل ایستگاه فضایی چین منتشر شدند

نخستین عکس ها از ساختار کامل ایستگاه فضایی چین منتشر شدند
انجمن پارسیان

دوستان انجمن پارسیان
انجمن پارسیان Parsian Forum