مطالب انجمن پارسیان


سرانجام نصب دستگاه پز در تاکسی ها

سرانجام نصب دستگاه پز در تاکسی ها

سالن های زیبایی تهران

سالن های زیبایی تهران
توسط گروهی از محققان ؛

شهاب سنگ 7 کیلوگرمی در قطب جنوب کشف شد

شهاب سنگ 7 کیلوگرمی در قطب جنوب کشف شد
در پژوهشگاه رویان؛

عوامل تومورزایی سرطان پانکراس در مردان شناسایی شد

عوامل تومورزایی سرطان پانکراس در مردان شناسایی شد
برای ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۱؛

جزئیات درخواست بازگشت به کشور ایرانی ها متخصص

جزئیات درخواست بازگشت به کشور ایرانی ها متخصص
بسته شامگاهی اخبار اجتماعی انجمن پارسیان- ۲ بهمن

مازوت و رنج تنفس

مازوت و رنج تنفس
با استفاده از زبان مصنوعی؛

پژوهش محقق ایرانی برای تولید شکلات سالم تر

پژوهش محقق ایرانی برای تولید شکلات سالم تر
با موضوع انرژی خورشیدی؛

مجله ی تحقیقات استاد دانشگاه تهران در اسکوپوس نمایه شد

مجله ی تحقیقات استاد دانشگاه تهران در اسکوپوس نمایه شد
در پی تشدید آلودگی هوای تهران صورت می گیرد

تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تا ساعاتی دیگر

تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تا ساعاتی دیگر

رییسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت

رییسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum