انجمن پارسیان

انجمن پارسیان

تالار گفتگوی ایرانیان

تالار گفتگوی ایرانیان یا انجمن پارسیان یا پارسیان فروم به بحث و تبادل نظر آزاد در تمام زمینه های علمی ، فرهنگی و فناوری می پردازد. اخبار روز فناوری و علمی هم در انجمن پارسیان پوشش داده می شود.