محققان كشور به نتیجه رسیدند؛

تأثیر دمای چای داغ بر افزایش شانس بروز سرطان مری

تأثیر دمای چای داغ بر افزایش شانس بروز سرطان مری

انجمن پارسیان: محققان كشور موفق شدند دقیق ترین شواهد علمی از تأثیر دمای چای داغ بر افزایش ۹۰ درصدی شانس بروز سرطان مری را ارائه نمایند.به گزارش انجمن پارسیان به نقل از پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، نتایج یك مطالعه وسیع آینده نگر مبتنی بر جمعیت كه توسط محققان ایران و با همكاری تعدادی از پژوهشگران بین المللی انجام شده، با اندازه گیری دقیق دمای چای سرو شده در درجات مختلف، برای اولین بار در جهان، شواهد بی سابقه ای از ارتباط مصرف چای داغ در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و بالای آن با افزایش ۹۰ درصدی خطر بروز سرطان سلول های سنگفرشی مری نمایش كرده اند.
این مطالعه با هدف شناسایی علل شیوع بالای سرطان بعنوان داغ ترین نقطه سرطان مری، بر روی بیشتر از ۵۰ هزار نمونه شركت كننده در مطالعه به اجرا درآمد.
این مطالعه جدید كه یافته های ارزشمندی را نمایش كرده است، نتیجه ۱۰ سال پیگیری بیشتر از ۵۰ هزار فرد ۴۰ تا ۷۵ سال شركت كننده در مطالعه بزرگ كوهورت گلستان در بازه زمانی (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷) توسط دكتر فرهاد اسلامی و همكاران اوست كه بر خلاف مطالعات قبلی، برای اولین در جهان، با اندازه گیری دقیق دمای چای در درجات مختلف با روش های اعتبارسنجی، به شكل عینی، ارتباط نوشیدن چای داغ با بروز كارسینوم سلول سنگفرشی مری (ESCC) را اثبات نموده است. طی این دوره بررسی نمونه ها، ۳۱۷ مورد جدید سرطان مری ثبت شده است.
بر اساس نتایج مطالعه، نوشیدن ۷۰۰ میلی لیتر یا بیشتر از این مقدار چای (تقریباً دو لیوان) در روز با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و بالاتر در مقایسه با نوشیدن كمتر از ۷۰۰ میلی لیتر چای در روز در دمای كمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد، خطر بروز سرطان مری را تا ۹۰ درصد بیشتر بالا می برد.
اهمیت یافته های این مطالعه درحالی است كه مطالعات قبلی - به جز سه مطالعه آینده نگر - همگی گذشته نگر بوده اند و ارتباط بین نوشیدن چای داغ و خطر بروز سرطان سلول سنگفرشی مری را با استفاده از اطلاعات ادراكی و ذهنی دریافتی از شركت كنندگان گزارش كرده بودند.
همچنین به سبب محدودیت شواهد جهت نتیجه گیری قطعی سرطان زایی نوشیدن چای داغ و متفاوت بودن تأثیر آن در دماهای مختلف، آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، مصرف نوشیدنی هایی با دمای بالای ۶۵ درجه سانتیگراد را بعنوان «احتمالا سرطان زا» شناخته بود. اما یافته های دكتر فرهاد اسلامی و همكارانش برای اولین بار، نتیجه نهایی این مساله علمی را بطور دقیق مشخص كرده است.
آب و چای تنها نوشیدنی های مصرفی مردم استان گلستان است؛ جایی كه افراد آن عادت به نوشیدن چای بسیار داغ دارند.
پیش از این، مطالعه بزرگ كوهورت گلستان باز با مطالعه روی بیشتر از ۵۰ هزار نفر از مردم این منطقه، مصرف نوشیدنی های داغ را اولین عامل خطر برای سرطان مری اعلام نموده و این یافته مهم، با عنوان اثبات «تأثیر مصرف نوشیدنی های داغ بر ایجاد سرطان مری بعنوان یكی از دستاوردهای مهم مطالعه بزرگ كوهورت گلستان، توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی ثبت جهانی شد.
اكنون، سپس ۱۰ سال پیگیری شركت كنندگان مطالعه كوهورت در (بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷)، دكتر فرهاد اسلامی در مطالعه خود، تأثیر مصرف چای داغ در بروز سرطان مری را با اندازه گیری دقیق دمای آن در درجات مختلف با روش های اعتبارسنجی اثبات نموده است.
متوسط مصرف روزانه چای سیاه و چای سبز در كل این مطالعه به ترتیب ۱۱۷۴ و ۴۲ میلی لیتر در روز بوده است.
در این مطالعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیشتر از ۵۰ هزار فرد شركت كننده، همچون سطح سواد، داشتن اتومبیل شخصی، موتورسیكلت، تلویزیون سیاه و سفید، تلویزیون رنگی، یخچال فریزر، یخچال معمولی، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، مصرف سیگار، مصرف ناس، تریاك و الكل، در نظر گرفته شده است.
پژوهشگران در این مطالعه، در طول مصاحبه با شركت كنندگان، چای را با دمای ۷۵ درجه سانتیگراد سرو می كردند و سپس از شركت كنندگان می خواستند با نوشیدن آن بگویند آیا دمای آن به دمای مورد علاقه شأن برای نوشیدن چای نزدیك است یا خیر.
برای كسانی كه دمای پایین تری را ترجیح می دادند، پژوهشگران اجازه می دادند دمای چای ۵ درجه دیگر كم شود.
نتایج این مطالعه نشان داد افرادی كه كمتر از ۷۰۰ میلی لیتر (نزدیك دو لیوان) چای را با دمای بیشتر از ۶۰ درجه سانتیگراد می نوشند در مقایسه با افرادی كه چای را در دمای پایین تری مصرف می كنند شانس ابتلاء به سرطان مری آنها دو برابر بیشتر است.
به گفته دكتر فرهاد اسلامی، محقق پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، خیلی از مردم، نوشیدن چای، قهوه و نوشیدنی گرم را دوست دارند اما چای داغ خطر بروز سرطان مری را به شدت بالا می برد.
این پژوهشگر انجمن سرطان آمریكا ( American Cancer Society) اظهار داشت: مردم باید توجه داشته باشند كه نوشیدنی های داغ را ولرم شده مصرف كنند.
وی اضافه كرد: نتایج این مطالعه نشان داد كه سالمندان، مردان، ساكنین مناطق روستایی، افراد سیگاری (افرادی كه قبلاً سیگاری بوده اند یا هم اكنون سیگار می كشند)، غیر تركمن ها، افراد با سطح تحصیلات یا سطح مالی پایین تر، و مصرف كنندگان ناس، مخدر و الكل، چای را در دمای بالاتری می نوشند.
اسلامی اشاره كرد: همین طور طبق این یافته ها، افرادی كه میزان بیشتری چای سیاه می نوشیدند، با احتمال بالاتری چای با دمای ۶۵ درجه سانتیگراد یا بیشتر مصرف می كردند. تمامی متغیرهای مربوط به دمای چای كه در این مطالعه در نظر گرفته شده بودند، با خطر بروز كارسینومای سلول های سنگفرشی مری در ارتباط بودند. در مدلهای كامل تنظیم شده، نسبت خطر (HR) (درصد ۹۵ CI) برای نوشیدن چای با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد یا بیشتر، در مقایسه با چای با دمای كمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد، ۱.۴۱(۱.۱۰-۱.۸۱) گزارش شد؛ همین طور نسبت های خطر برای نوشیدن چای با دمای ۶۰ تا ۶۴ درجه سانتیگراد و ۶۵ درجه سانتیگراد یا بیشتر، قابل مقایسه بودند.
وی بیان كرد: نكته جالب آن كه نوشیدن چای بسیار داغ از نظر خود فرد باز در مقایسه با نوشیدن چای سرد یا ولرم، با خطر بروز كارسینومای سلول های سنگفرشی مری در ارتباط بود.
پژوهشگر انجمن سرطان آمریكا عنوان كرد: بر طبق این یافته ها، فاصله زمانی كمتر بین ریختن چای در ظرف تا نوشیدن آن، با خطر ابتلای بیشتری در ارتباط بود بااینكه بنظر می رسد فقط فواصل زمانی كمتر از ۵ دقیقه گزارش شده توسط خود فرد با افزایش ریسك بروز سرطان در ارتباط باشد.
وی با اشاره به اینكه یافته ها همین طور نشان داد مصرف بیشتر چای سیاه، چای سبز، و تركیب چای سیاه و سبز باز با خطر بروز كارسینومای سلول های سنگفرشی مری ارتباط دارد، اظهار داشت: مصرف نوشیدنی ها و چای داغ موجب نفوذپذیری بیشتر مواد سرطانزا به داخل مجرای مری شده و افزایش احتمال ابتلاء به سرطان را به دنبال دارد.
به گفته این محقق، مصرف نوشیدنی های داغ همچون چای در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد در امریكا و اروپا باز رایج است اما در آمریكای جنوبی، تركیه، ایران و روسیه بسیار معمول تر است.
بر اساس اعلام آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، سرطان مری هشتمین سرطان شایع در جهان است و سالانه ۴۰۰ هزار مرگ به بر اثر لطمه به مری بر اثر علل مختلف رخ می دهد
نتایج مطالعه تحت عنوان «A prospective study of tea drinking temperature and risk of esophageal squamous cell carcinoma » كه توسط دكتر فرهاد اسلامی، محقق پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، با همكاری تیمی از پژوهشگران ایرانی و بین المللی، انجام و ۲۰ مارس ۲۰۱۹ در مجله بین المللی معتبر سرطان، انتشار یافته، همچون مطالعات پیگیرانه حاصل از مطالعه بزرگ ۲۲ ساله كوهورت گلستان (۱۳۷۶ تا كنون)، بزرگترین مطالعه كوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران است كه به سرپرستی دكتر رضا ملك زاده، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكی تهران و رئیس پژوهشكده گوارش و كبد این دانشگاه، با همكاری جمع بزرگی از محققان علوم پزشكی ایران و محققان بین المللی در برخی از معتبرترین مراكز تحقیقاتی جهان، در منطقه شمال شرق ایران به نتیجه رسیده است.

1398/01/06
13:14:48
5.0 / 5
4265
تگهای خبر: تحقیقات , دانشگاه , شركت , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
انجمن پارسیان Parsian Forum