گزارش علمی مهر؛

واكنش وزارت بهداشت به پروژه ۲۰۴۰، دستاوردهای علمی در عرصه پزشكی

واكنش وزارت بهداشت به پروژه ۲۰۴۰، دستاوردهای علمی در عرصه پزشكی

انجمن پارسیان: نگاهی گذرا به دستاوردهای علمی ایران در دو دهه اخیر نشان داده است آنچه دیگران را به حسرت واداشته است كسب بزرگترین دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران در سخت ترین شرایط است.


خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری: دستاوردهای علمی ایران انكارناپذیر است و روند تولید علم در ایران نشان داده است كه كشور در برخی از علوم و تخصص ها حتی در ۵ تا ۱۰ جایگاه نخست دنیا قرار دارد. پیشرفت علمی جمهوری اسلامی ایران تا اندازه ای قابل توجه بوده است كه رهبر معظم انقلاب در دیدار تعدادی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها با ایشان در ۸ خرداد ۹۸ بر این مورد تاكید نمودند و یادآور شدند: پیشرفت های دانشگاهی تاكید به معنای واقعی كلمه چشم گیر است؛ این را نبایستی مورد غفلت قرار داد. اینكه من تاكید می كنم روی این قضیه، به خاطر جریانی است كه راه افتاده، نه فقط در ایران [بلكه] در دنیا، برای كوچك كردن، سبك كردن و بی ارزش نشان دادن حركت عظیم علمی كشور. هشدار رهبر معظم انقلاب به پژوهشگران و اساتید دانشگاه های كشور درباره پروژه ۲۰۴۰ ایران ایشان در آگهی به پژوهشگران و اساتید دانشگاه های كشور خاطرنشان كردند: الان در دنیا دارد روی این كار می شود؛ پول خرج می كنند، برنامه ریزی می كنند؛ یك نمونه اش این برنامه ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد است. درباره ایران در سال ۲۰۴۰ و زیر سوال بردن پیشرفت های علمی كشور و كارهای مهم دانشگاهی كشور؛ كه در اینجا هم كسانی هستند كه با آنها هم صدایی می كنند، برای گُل زدن آنها بهشان پاس می دهند؛ اینجا هم از این كارها انجام می گیرد. ایشان به تلاش هایی به منظور زیر سوال بردن پیشرفت های علمی جمهوری اسلامی ایران اشاره كردند و فرمودند: حالا متّهم می كنند هم محصولات علمی ما را، هم تحصیل كردگان ما را. مثلاً فلان مقاله نویس مزدبگیر سعودی برمی دارد راجع به محصولات دفاعی پیشرفته ما كه آدم های عاقل دنیا را می ترساند، مقاله می نویسد و می گوید اینها چیزی نیست، اینها مال دیگران است، مال ایران نیست، مال خودشان نیست! اصلاً نمی شناسند. رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به پیشرفت های چشم گیر ایران در سال های اخیر خاطرنشان كردند: آن مقاله نویس خارجی هم -آمریكایی یا اروپایی- به كمك افراد خائن ایرانی، متهم می كند این قشر عظیم تحصیل كرده دانشگاه را، این مجموعه عظیم اساتید امروز دانشگاه را به كم عمقی و كم سوادی! اگر اینها كم عمقند، پس غنی سازی بیست درصدِ اورانیوم را چه كسی در این كشور درست كرد؟ پیشرفت در دانش نانو را چه كسی دارد در كشور دنبال می كند؟ پیشرفت در همین سلّول های بنیادی را كه ایشان ذكر كردند، چه كسی دارد در كشور پیش می برد؟ اینها همه، چشمها را خیره می كند؛ البته چشم های آدم های وارد و باخبر و چیزفهم را. ازاین رو دانشگاه بحمدالله كار بزرگی را انجام داده و حتّی همین كسانی هم كه با ظاهر غیر سیاسی و باطن سیاسی راجع به مسائل علمی كشور حرف می زنند، در خلال گزارششان ناگزیر اعتراف می كنند به پیشرفت های علمی كشور. ازاین رو این یك حقیقتی است كه وجود دارد و ما بر طبق این حقیقت باید فكر نماییم، كار نماییم، برنامه ریزی نماییم. دانشگاه استنفورد در پروژه ایران ۲۰۴۰ درباره موضوعاتی با عناوین خروجی علمی ایران، كمبود آب در ایران، بانك مركزی در ایران، مشكل اقتصادی، دینامیك جمعیت ایران، چشم انداز گاز طبیعی، برق و انرژی تجدیدپذیر در ایران، ارزیابی زمین و بارش برای كشاورزی و آینده نفت ایران و تأثیرات اقتصادی آن چندین گزارش آینده نگارانه تهیه كرده است. نویسندگان این گزارش ها ادعا كرده اند پروژه ۲۰۴۰ استنفورد ایران یك ابتكار دانشگاهی است كه تحقیقات مربوط به مسائل اقتصادی و فنی مربوط به توسعه دراز مدت ایران را و نتایج احتمالی آنها در آینده را ارزیابی می نماید. در بخش گزارش خروجی علمی ایران با آنكه به افزایش تعداد مقالات علمی ایران اذعان شده اما ادعا كرده است كه رشد علمی ایران بیشتر در بخش كمی رخ داده است. اما بررسی خروجی تولید علم ایران در پایگاه های معتبر علمی نشان داده است كه جمهوری اسلامی ایران یك دهه است از مرز كمی گرایی صرف عبور كرده است و گام در پله شانزدهم دنیا از نظر تولید علم گذاشته است. این تولید علم به اذعان معتبرترین پایگاه های استنادی علمی دنیا در بحث كیفیت رشد ۷ درصدی را نسبت به رشد جهانی تجربه كرده است. در همین راستا معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گزارشی كه در اختیار مهر قرار داده است، در پاسخ به این پروژه با برشمردن پیشرفت های كشور در حوزه سلامت و پزشكی، قسمتی از ادعای این گزارش در خصوص كمّی گرایی علم ایران را رد كرده است. بخش هایی از این گزارش به شرح زیر است: سنجه های علمی را ایرانی ها به جهان عرضه نكردند بلكه متخصصان در غرب به جهان عرضه نموده اند مستندات بسیار فراوانی وجود دارد كه نشان داده است كه در خود غرب، هر جا سخن از بررسی رشد علمی در بین بوده است، مقالات كشورها بعنوان سرآمدترین شاخص تولید علم مبنا قرار گرفته اند. در رایج ترین شیوه «علم سنجی» دانشمندان برجسته از مقالات بعنوان ملاك ارزیابی تولیدات علم ی كشورهای مختلف استفاده كردند و به دنبال یك دهه تحقیق و درگیر شدن رشته های مختلف علم سنجی، عملاً محور مسائل در تولید علم به سمت تعداد مقالات علمی نمایه شده و نیز استنادهای در رابطه با آن سوق داده شد. ازاین رو سنجه های علمی را ایرانی ها به جهان عرضه نكردند بلكه متخصصان در غرب به جهان عرضه نموده اند. پروژه ۲۰۴۰ استانفورد در پرسشی این مورد را مطرح می كند كه با وجود سهم ناچیز بودجه تحقیقات ایران از تولید ناخالص ملی كه طی دو دهه گذشته فقط سه برابر افزایش یافته، میزان انتشار سالانه مقالات ایران در بازه زمانی یاد شده چگونه ۵۰ برابر شده است؟ در پاسخ به این پرسش این نكته اهمیت دارد كه رشد چند برابر میانگین جهانی انتشار سالانه مقالات در ایران، لزوم گریزناپذیر رشد كمی مقالات در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی بوده است. در اینباره این پرسش مهم مطرح است: ایران كه شاهد یك جنگ مهیب، طولانی و ویرانگر بوده و حتی در رقابت های منطقه ای تولید علم گرفتار جاماندگی شده بود، بدون چنین رشد سریعی در مرحله كمی انتشارات علمی (دهه هفتاد و هشتاد) چگونه باید به مرحله كیفیت در تولید علم (دهه )۹۰ می رسید و اساساً به رقابت های جهانی تولید علم با آن فاكتورهای شناخته شده علم سنجی راه می یافت؟ این سوالی است كه هیچ گاه در تحلیل های منتقدانه غرب از روند تولید علم ایران بدان توجه و پاسخی داده نشده است. از سال ۲۰۰۰ شاهد بهبود كیفیت تولیدات علمی ایران هستیم یكی دیگر از موضوعات یاد شده در ارزیابی روند تولید علم در ایران در پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد را می توان این سوال دانست: آیا رشد علمی در ایران حاصل یك برداشت فانتزی از تولید علم و توهم توسعه و پیشرفت بوده است؟ وزارت بهداشت در گزارش خود تصریح می كند: وجود یك رابطه خطی بسیار قوی بین تلاش و كوشش شبانه روزی دانشمندان ایرانی و پیشرفت علمی عالی سبب شده رشد علمی در ایران نه تنها در كمیت فروكش نكرده باشد بلكه از سال ۲۰۰۰ شاهد بهبود كیفیت تولیدات علمی ایران بوده باشیم. ایران پیش رو در رسیدن به اهداف توسعه پایدار همین طور بر خلاف القائات موجود در خصوص فانتزی بودن برداشت تولید علم در ایران، این كشور بعد از چهار دهه تلاش و كوشش دانشمندانش، حالا به ذخایر علمی بی سابقه ای با آثار عظیم ملی و حتی بین المللی در حوزه های علوم پزشكی، مهندسی، زیستی و علوم بنیادی دست یافته است كه همگی بر مسائلی همچون ارتقای امنیت، كاهش فقر، ارتقای سلامت بوسیله دسترسی بیشتر به مراقبت های بهداشت عمومی و برنامه های پیشگیرانه برای كاهش مرگ و از همه مهمتر افزایش امید به زندگی متمركز بوده اند و ایران را به خیلی از چشم اندازهای ملی خود برای توسعه، و نیز اهداف سازمان بهداشت جهانی به ویژه در حوزه سلامت و توسعه پایدار نه تنها نزدیك كرده بلكه در جزو كشورهای پیشرو قرار داده است. در قسمتی از اهداف توسعه پایدار SDGs كه از طرف سازمان ملل متحد عنوان شده است كشورها متعهد شده اند كه تا سال ۲۰۳۰ هزینه های تحقیق و توسعه دولتی و خصوصی و همین طور تعداد پژوهشگران خودرا به میزان قابل توجهی بالا برند. پروژه «ایران ۲۰۴۰ استنفورد» حجم گسترده ای از مقالات پژوهشگران ایرانی (۴۵۰ هزار مقاله) طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۸ را مورد مطالعه قرار داده و با اذعان به اینكه «تولید مقاله در ایران طی این
دو دهه با افزایش از یك هزار در ۱۹۹۷ به ۵۰ هزار مقاله در ۲۰۱۸ رسیده و میزان انتشار سالانه مقالات ایران طی بازه زمانی یاد شده، ۵۰ برابر شده و سهم ایران را به ۲.۶ درصد تولیدات جهانی ارتقا
داده است، ادعا می كند كیفیت تولیدات علمی ایران، در طول زمان در خیلی از زمینه ها تغییرات قابل توجهی را نشان نمی دهد». به مقاله ۳۰ سال تولید علم موسسه Science-metrix توجه كنید در پاسخ به این ادعا می توان پژوهشگران این پروژه را به مقاله «سی سال تولید علم» مؤسسه Science-metrix یكی از بزرگترین مؤسسات ارزیابی علم و فناوری برای نهادهای دولتی و غیردولتی جهان كه سال ها پیش را منتشر نمود و در آن به رابطه میان عوامل جغرافیای سیاسی و فعالیت های علمی و چند رخداد بسیار مهم تأثیرگذار بر وضعیت جهان طی ۳۰ سال و نیز چند جنبش علمی شروع شده در این دوره و تأثیرگذار در ۳۰ سال آینده پرداخته است، ارجاع داد. نرخ رشد علمی ایران ۱۱ برابر متوسط رشد برونداد علمی جهان در دوره ۱۴ ساله «اریك آرشامبو» در این مقاله می نویسد كه در طول سه دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ تنش های دائمی در خاورمیانه وجود داشته است كه از آن جمله می توان به برخوردهای منجر به جنگ عراق مقابل ایران و
كویت و ائتلاف های صورت گرفته به رهبری آمریكا اشاره نمود. نویسنده اذعان می كند ایران در دهه اخیر سریع ترین میزان رشد در تولید علم جهان را داشته است. نرخ رشد علمی ایران ۱۱ برابر متوسط رشد برونداد علمی جهان در دوره ۱۴ ساله ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ در مقایسه با ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ بوده است. این درحالی است كه نویسنده مقاله، جنگ عراق مقابل ایران را یكی از سهمگین ترین جنگ های جهان توصیف كرده و می نویسد: «واكنش ایران به رخداد جنگ بسیار متفاوت بود و جمهوری اسلامی ایران رشد سریعی را در تولید علم تجربه كرد؛ به صورتی كه بیشترین رشد را در مقایسه با كشورهای برزیل، روسیه، هند و چین داشته است. بگفته وی، بررسی زمینه های تخصصی علمی دارای بیشترین رشد، نشان داده است كه ایران دانشمندانش را به توسعه فناوری هسته ای ترغیب و بخش عمده ای از پژوهش های خودرا به تخصص
های علمی مؤثر در توسعه فناوری هسته ای معطوف كرده است؛ بنابراین رشد خیلی از تخصص های در رابطه با این حوزه چندین برابر سریع تر از رشد جهانی بوده است. همین طور در پژوهش های بهداشت عمومی نیز رشد شایان توجهی وجود داشته است. بدین سان رشد علمی ایران امكان دارد مایه نگرانی جهانیان باشد اما برای مردم ایران نتایج مثبتی خواهد داشت. به ویژه اگر دانش تولید شده به شیوه های هوشمندانه و سازنده ای به كار گرفته شود می تواند كیفیت زندگی ایرانی ها را ارتقا بخشد.» جنگ و تحریم و سایه آن بر علم و فناوری علاوه بر جنگی كه حتی نسل جدید ایران، شاهد آثار و تبعات آن هستند، این كشور، چهل سال، بطور بی وقفه، تحت فشار سخت ترین تحریم هایی قرار گرفت كه هیچ كشوری به خود ندیده است؛ تحریم های جدید مقابل ایران و تهدید به مجازات تمام كشورهایی كه به تجارت با ایران ادامه دهند، سبب شده است پژوهشگران ایرانی شرایط بسیار دشوارتر از قبل را متحمل شوند. خودداری شركتهای فعال در حوزه علم و فناوری از همكاری با پژوهشگران ایرانی به علت ممانعت دولتها از بیم مجازات تحریم، لطمه پذیری و تعلیق برنامه های تحقیقاتی بین المللی ایران كه با حمایت مالی خارجی در حال اجرا و با مشكلات انتقال اعتبارات از بانك ها مواجهند، دشواری خرید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، رد شدن درصدی از مقالات پژوهشگران ایرانی از طرف ناشران به دنبال دستور آمریكا برای خودداری از انتشار مقالات ایرانیان، مشكلات در صدور ویزا با اجرای دستور مهاجرتی ترامپ در خصوص ممنوعیت سفر شهروندان ایرانی به آمریكا در ۲۰۱۷ كه این تصمیم، دانشمندان ایرانی را نیز برای حضور در كنفرانس های بین المللی و تبادل یافته های علمی گرفتار محدودیت های فراوان كرد. ریچارد استون سردبیر بخش بین الملل مجله علمی ساینس طی گزارشی به این مسائل پرداخت و شرح مختصری از نگرانی دانشمندان ایرانی از تبعات تحریم ها و آثار آن در حوزه علمی داد. تولید علم فقط تولید مقاله نیست، انتشار مقاله صرفاً یكی از نتایج تولید علم است دكتر علی اكبر صبوری استاد ممتاز دانشگاه تهران و دانشمند حاضر در لیست یك درصد برتر پراستناد دنیا می گوید: «تولید علم فقط تولید مقاله نیست، انتشار مقاله صرفاً یكی از نتایج تولید علم است. در پروسه تولید علم، انتشار مقاله، محل انتشار مقاله، ارجاعات مقاله، نوع و نحوه ارجاع، ثبت اختراع، میزان گسترش مرزهای دانش، ایجاد قلمروهای نو، بهره مندی جامعه از دستاوردهای علم ی، همه و همه، قابل ملاحظه هستند. اما نباید فراموش كرد كه انتشار مقاله، سرآمد همه این شاخص هاست؛ برای اینكه همه باید از نتایج تحقیق با خبر شوند، آنرا بخوانند و نقد یا تأیید كنند (ارجاع بدهند) تا علم به كمال برسد و همه از آن بهره مند شوند. بر خلاف فناوری، ارزش علم، به نشر آن است. علم منتشر می شود تا در دسترس عموم قرار گیرد و نمایه می شود تا سهل الوصول باشد. علمی كه منتشر نشود صحت سنجی هم نمی گردد.» وزارت بهداشت در بخش دیگری از گزارش به معرفی دستاوردهای علمی و فناورانه ایران پرداخته كه به علت گسترده بودن این پیشرفت ها در حوزه های علوم پزشكی و سلامت تنها به صورت لیست معرفی می گردند. فهرستی درخشان كه نشان دهنده عزم پژوهشگران و دانشمندان و دانشگاهیان ایران در عرصه های جهانی است. فهرستی از دستاوردهای كشور در حوزه علوم پزشكی، سلامت، نانو، فضایی و هسته ای ردیف دستاورد توضیحات ۱ اجرای بزرگترین مطالعه كوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران شناسایی علل شیوع بالای سرطان مری در شمال شرق این كشور (استان گلستان) بعنوان داغ ترین نقطه سرطان مری در جهان؛ اجرا بر روی بیشتر از ۵۰ هزار نفر حاصل همكاری پژوهشگران داخل ایران و ۷۰ كشور دنیا و پیگیری ۳۰ ساله شركت كنندگان ارائه نتایج با بیشتر از ۱۹۰ مقاله بین المللی و تولید قرص «پلی پیل» برای جلوگیری از سكته های قلبی و مغزی ۲ اجرای «كوهورت پرشین» در پنج قالب كوهورت نوزادان، كوهورت جوانان، كوهورت بزرگسالان، كوهورت سالمندان و كوهورت كاركنان برای ایجاد اولین و مدرن ترین بیوبانك سازگار با بیوبانك های پیشرفته دنیا و نیز بزرگترین بانك اطلاعات پژوهشی كوهورت كشور با ذخیره اطلاعاتی هزاران نمونه آزمایشگاهی ۳ انجام قدیمی ترین مطالعه كوهورت تهران با سوژه «قند و لیپید» مطالعه ۲۰ ساله برای دستیابی به یافته های مهم در زمینه بیماری دیابت ۴ انجام مطالعه كوهورت با سوژه بیماری های قلب و عروق مطالعه كوهورت ۱۲ هزار نفری در اصفهان به منظور كنترل سلامت قلب و عروق ۵ اجرای برنامه ملی پیشرفته «ثبت بیماری ها» جمهوری اسلامی ایران جزو معدود كشورهای در حال توسعه در اجرای ثبت بیماری ها ثبت منظم داده های بیماران مبتلا به بیماری های مختلف و پیگیری سیر بیماری و میزان موفقیت درمان آنها و ارائه اطلاعات باارزش به متخصصان و پژوهشگران ۶ برنامه ملی ثبت سرطان برای اولین بار با كیفی ترین داده ها و نتایج ثبت سرطان مبتنی بر كل جمعیت ایران، وارد معتبرترین مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره» سازمان بهداشت جهانی شد ۷ تدوین سند ملی پیشگیری و كنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر آن تا افق ۱۴۰۴ مهمترین هدف تعیین شده سند: كاهش ۲۵ درصدی خطر مرگ های ۳۰ تا ۷۰ سال در كشور دستیابی ایران به دایره المعارف بار ۲۹۰ بیماری و عوامل خطر ۸ اجرای مطالعه «اطلس ملی بار بیماری ها، سوانح و حوادث وعوامل خطر» همكاری ۵۰۰ محقق در تهیه «اطلس ملی بار بیماری ها، سوانح و حوادث وعوامل خطر» در سطوح ملی و استانی طی بازه زمانی ۱۵ ساله ۹ ایران نخستین كشور خاورمیانه در راه اندازی پایگاه داده های ژنوم نژادهای مختلف ایرانی راه اندازی پایگاه داده های ژنوم نژادهای مختلف ایرانی (فارس ایرانی، آذری ایرانی، كرد ایرانی، عرب ایرانی، لر ایرانی، بلوچ ایرانی، ساكنین خلیح فارس، تركمن ایرانی و..) در سال ۹۶ توالی یابی اطلاعات ژنتیكی ۷ قوم مختلف ایرانی پژوهشگران ایرانی ۲۰۰ ژن ارثی جدید عقب ماندگی ذهنی را به دنیا گزارش كنند كاهش بیماری های ژنتیكی كنترل نشده و درمان هزاران معلول را بوسیله ویرایش ژن ۱۰ انجام بیشتر از ۶ هزار پیوند كبد طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۷ شیراز بعنوان قدیمی ترین و بزرگترین مركز پیوند عضو در ایران در سال ۹۶ با انجام ۶۳۸ پیوند، ركورد ۵۶۱ پیوند كبد سالانه از بیماران مرگ مغزی كه متعلق به مركز پیوند پیتسبورگ آمریكا بود را شكست ۱۱ ایران دومین كشور دنیا در پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان انجام ۹۷ هزار پیوند مغز استخوان در سه دهه؛ انجام سالانه ۱۱۰۰ پیوند مغز استخوان رتبه دوم جهان و اول منطقه و جزو ۵ مركز برتر دنیا در پیوند سلول های بنیادی خون و مغز استخوان ایران بزرگترین مركز درمان تالاسمی دنیا با پیوند مغز استخوان ۱۲ پژوهشگاه رویان مصداق اتكای علم به عزم و انگیزه نیروی انسانی جوان با دستان خالی تولد نخستین كودك حاصل از روش باروری آزمایشگاهی IVF در تهران/‏‬ تولد نخستین كودك حاصل از روش میكرواینجكشن ICSI / تولد نخستین كودك حاصل از روش تشخیص ژنتیكی پیش از لانه گزینی جنین PGD در ایران استفاده از سلول های بنیادی در ترمیم ضایعات قلبی ناشی از سكته برای اولین بار در كشور / ‏‬ استفاده از سلول های بنیادی برای ترمیم ضایعات قرنیه چشم برای اولین بار در كشور تولد اولین حیوان شبیه سازی شده خاورمیانه (رویانا) تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانیiPS / استفاده از سلول درمانی برای بهبود و درمان بیماران ویتیلیگو برای اولین بار در كشور تولد دو گوساله و سه بزغاله شبیه سازی شده / ‏‬ تولد نخستین بزغاله تراریخته حاوی ژن تولید كننده فاكتور ۹ انعقادی خون انسان / ‏‬ تولد نخستین بزغاله تراریخته حاوی ژن انسانی بهره برداری رسمی از فناوری تولید حیوانات تراریخت جهت تولید پروتئین های نوتركیب / ‏‬ راه اندازی اولین مزرعه تولید فناورانه بز شیری در كشور شبیه سازی «مارال» گونه نادر قوچ وحشی قمیشلو / ‏‬ شبیه سازی بز مورسیا ۱۳ ورود ایران به تولید داروهای زیست فناوری ایران در بین ۱۰ كشور برتر دنیا در زیست فناوری تولید ۲۰ داروی ایرانی از مجموع ۱۴۶ داروی زیست فناوری موجود در بازار جهان ۲۹ داروی دیگر زیست فناوری در مراحل مختلف تولید ۱۴ پیشرفت تعجب آور نانوی ایران رتبه چهارم ایران از نظر تولید مقاله های فناوری نانو در میان كشورهای تولید كننده علم نانو ارزش محصولات بازار داخلی نانو در ایران در سال ۹۷ به سه هزار میلیارد تومان رسید ۱۵ ماهواره های ایرانی در جمع ۶ كشور برتر جهان ایران نهمین كشور دنیاست كه توانسته مستقلاً ماهواره پرتاب كند طراحی و ساخت و پرتاب موفقیت آمیز ماهواره برهای خانواده سفیر یك (سفیر امید، سفیر رصد، سفیر نوید و سفیر فجر) توسعه پروژه سیمرغ با هدف پرتاب ماهواره های ۲۵۰ كیلوگرمی تا ارتفاع مداری ۵۰۰ كیلومتری ۱۶ ساخت میله سوخت هسته ای غنی شده و بارگذاری آن در راكتور تحقیقاتی دستاوردهای هسته ای بسیاری در بخش های صنعتی، پزشكی، دارویی، دامپزشكی، كشاورزی، انرژی ساخت سانتریفیوژ دكانتر، دستگاه های تولید آب از رطوبت هوا، شتابگرهای خطی الكترون، ایجاد مركز ایزوتوپ های پایدار، باتری های هسته ای با كاربردهای بسیار فراوان، شناساگرهای ایزوتوپی در محیط های آبی با تكنیك لیزر، تست لوپ سوخت راكتورهای تحقیقاتی، تولید ایزوتوپ های پایدار وزارت بهداشت در گزارش خود در پاسخ به پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استانفورد تاكید كرده است كه برونداد علم یك كشور تنها مقالات و تكیه صرف بر تولید علم نیست اما دستاوردهای علمی ایران انكار ناپذیر است و روند تولید علم در ایران نشان داده است كه ایران در برخی از علوم و تخصص ها حتی در ۵ تا ۱۰ جایگاه نخست دنیا قرار دارد. این كشور بعنوان كشوری نگریسته می شود كه در كوشش برای حضور در گفتمان جهانی علم و به دنبال سهم بیشتری در علم نوین است. آنچه پروژه ایران ۲۰۴۰ ادعا می كرد كه این رشد علمی یك حباب است!، ساختاری منسجم و با ریشه است كه دستان توانمند دانشمندان ایرانی آنرا هر روز قویتر از روز قبل از آن می كند.


منبع:

1398/03/28
13:39:42
5.0 / 5
4263
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
انجمن پارسیان Parsian Forum