نخستین تحلیل اپیدمیولوژیك كرونا؛

احتمال كاهش میزان همه گیری كرونا با همراهی مردم در هفته آخر اسفند

احتمال كاهش میزان همه گیری كرونا با همراهی مردم در هفته آخر اسفند

انجمن پارسیان: در اولین گزارش تحلیلی اپیدمیولوژیك همه گیری كووید 19 آمده است كه در صورت ادامه تمهیدات و همراهی مردم، میزان سرایت این ویروس در هفته آخر اسفندماه سال جاری كاهش پیدا می كند.


به گزارش انجمن پارسیان به نقل از وزارت بهداشت، گزارش تحلیل اپیدمیولوژیك همه گیری كووید ۱۹ در سه شماره از طرف معاونت آموزشی وزارت بهداشت بعنوان مسئول كمیته اپیدمیولوژیك منتشر گردید. در گزارش شماره یك تحلیل اپیدمیولوژیك همه گیری كووید ۱۹ آمده است: برمبنای تمهیدات انجام شده، میزان سرایت (R۰ یا Reproductive Number Basic) بیماری حداقل ۵۰ درصد كاهش یافته و انتظار می رود هم اكنون عددی بین ۱ تا ۱.۵ باشد. پس در صورت ادامه تمهیدات و همراهی مردم، احتمال كاهش این عدد به زیر یك در هفته آخر اسفندماه سال جاری وجود دارد. این بدان مدلول است كه با سناریوی خوش بینانه احتمالاً در نیمه دوم اسفند، روند ثابت شده و یا كاهش تدریجی همه گیری رخ خواهد داد. این تغییرات در تمام استانها یكسان نیست و ممكنست به سبب تاخیر شروع اپیدمی در بعضی استانها، سیر كاهنده دیرتر آغاز شود. برمبنای مستندات بین المللی در صورت مدیریت مطلوب، پس از چند هفته سهم انتقال در بیمارستان ها و مراكز درمانی چشم گیر می شود. دلیل این تغییر، كاهش میزان انتقال در جامعه در نتیجه تغییر رفتار مردم و تراكم شدید بیماران در بیمارستانها و مراكز درمانی و احتمال تماس بیشتر افراد آلوده با افراد سالم می باشد. تحلیل این كارگروه آن است كه در عمده شهرهای آلوده كشور، انتقال در بیمارستان یا بواسطه بیمارستان و مراكز درمانی بسرعت افزایش خواهد یافت. پس سفارش های جدی برای كاهش بار انتقال در بیمارستان ها و مراكز درمانی ضروری می باشد. كاهش تراكم جمعیت در بیمارستانها، جداسازی بیماران مشكوك از سایرین، اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه خدمات سرپایی و خدمات در منزل و مواردی از این جنس باید به سرعت جدی دیده شود. باتوجه به ادامه دار بودن این همه گیری در روزهای عید و پس از آن، لزوم دارد برنامه های بلندمدتی طراحی شود كه بتواند ضامن كنترل انتقال در روزهای تعطیل باشد. در گزارش شماره ۲ تحلیل اپیدمیولوژیك همه گیری كووید ۱۹ نیز آمده است: همه گیری كرونای جدید پدیده ای جهانی و طبق برآوردها ادامه دار است، بدین مدلول كه گسترده جغرافیایی آن محدودیتی نداشته و عده قابل توجهی از مردم جهان آلوده خواهند شد؛ اما با توجه به این كه درصد اندكی به اشكال خطرناك آن مبتلا می شوند، انتظار نمی رود كه این پاندمی مرگ و میر بسیار بالایی داشته باشد. پیشنهاد كمیته اپیدمیولوژیك همه گیری كووید ۱۹: نظام مدیریت كشور، علاوه بر برنامه كوتاه مدت برای كنترل موج سنگین اولیه، برای ماه های آینده نیز برنامه بلندمدت و منسجمی داشته و آمادگی بیشتری فراهم آورد. بااینكه موج آلودگی حاضر پیش رونده است و باید برای كاهش سرعت انتقال این بیماری تلاش حداكثری كرد، اما بنظر می رسد هم زمان موج های دیگری همچون شایعات، ترس و واهمه بیش از اندازه و پیام ها و اطلاعات بسیار زیاد و گاه متناقض شكل گرفته است. تركیب این موج ها همراه با ناهماهنگی های موجود در بخش های مختلف در رابطه با اپیدمی سلامتی روانی-اجتماعی مردم را تهدید می كند. پیشنهاد كمیته اپیدمیولوژیك همه گیری كووید ۱۹: در تمامی تدابیر و برنامه های پیشنهادی، ارزیابی دقیق از اثرات اجرایی آنها بر وضعیت روانی-اجتماعی صورت گیرد. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد می شود: * ارتقاء شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات بمنظور بالا بردن اعتماد عمومی به سفارش های بهداشتی * افزایش دقت در تولید محتواهای آموزشی برای رسانه های عمومی به نحوی كه علاوه بر افزایش آگاهی، ترس بیش از اندازه ایجاد نكند؛ بعنوان مثال می توان با به تصویر كشاندن درصد بسیار بالای بیمارانی كه بهبود یافته اند، استرس مردم را كم كرد. * تاكید بر مستندات و شواهد علمی در برنامه ریزی های پیشگیرانه، مراقبت و درمان و پرهیز از اقدامات مبتنی بر سلیقه و توجه به اصول علمی Risk communication بسیار ضروری می باشد. این مهم به خصوص در مطالب ارائه شده در رسانه های جمعی باید به دقت مد نظر قرار گیرد. § اطمینان بخشی واقعی به مردم و ایجاد اعتماد در ایشان به نحوی كه احساس كنند سیستم حمایتی با تمامی قدرت در كنار ایشان است، در این راستا با روش های مختلف می توان اقدام نمود همچون راهكارهای پیشنهادی؛ ارائه مشاوره تلفنی ( برقراری Hot Line ویژه)، حضور پررنگ در فضای مجازی و ارائه خدمات حضوری و ازراه دور ۳) جلب اعتماد و حمایت واقعی از جامعه پزشكی و ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در سطح كشور، شامل بخش دولتی و غیردولتی و خصوصی از مهمترین اقدامات است. این گروه هم اكنون به شدت تحت فشار كاری و روانی هستند و فرسوده شدن آنها ممكنست لطمه رسان باشد. پس لازم است تا حد امكان از حجم كار و استرس مترتب به آن كاست. پیشنهاد كمیته اپیدمیولوژیك همه گیری كووید ۱۹: در این راستا پیشنهادات عملی زیر قابل طرح است: * سوق دادن ارائه خدمات از بیمارستان به سطوح پایین تر مانند مراكز سرپایی و مراكز نگهداری افرادی كه تست آنها مثبت شده است ولی علایم شدید بیماری را ندارند. * فعال كرده گروه های داوطلب ارائه دهنده خدمت در جایگاه های مناسب * تهیه تجهیزات لازم ایمنی فردی برای ایشان و رعایت عدالت در توزیع امكانات (ایجاد تعادل در توزیع متناسب با میزان خطر مبتلاشدن بدون در نظر گرفتن جایگاه و رتبه و دقت نظر در توجه به كارورزان، دستیاران، پرستاران، پزشكان و سایر گروه های ارائه دهنده خدمت)، و مقدم دانستن افراد ارائه دهنده خدمات در مراكز پرخطر بر سایر افراد غیر مرتبط اما دارای جایگاه بالای مدیریتی * اعمال مدلی ساده برای بیمه عمر كردن پرستاران، پزشكان و دانشجویان فعال در عرصه ارائه خدمت برای اطمینان بخشی به ایشان و نشان دادن حمایت همه جانبه سیستم * توزیع وسایل حفاظت كننده بهداشتی به دانشجویان علوم پزشكی و دستیاران بوسیله معاونت آموزشی دانشگاه ها همین طور پیشنهاد می شود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، برنامه های كنترلی را مبتنی بر شواهد علمی اجرا نماید تا از هدر رفتن منابع مالی و فرسودگی كاركنان نظام سلامت پیشگیری شود. گزارش شماره ۳ تحلیل اپیدمیولوژیك همه گیری كووید ۱۹ نیز به برآورد شدت همه گیری ویروس كرونای جدید پرداخته است. در این گزارش در پاسخ به پرسش اینكه یك فرد مبتلا چند نفر را می تواند آلوده كند آمده است: برمبنای بعضی تحلیل های اولیه در سطح جهان این میزان ۳ تا ۴ نفر بود اما پس از شناخت بیشتر رفتار ویروس و برمبنای داده های كشورهای مختلف، در آخرین تخمین سازمان بهداشت جهانی (بدون هر گونه اقدام كنترلی) این عدد احتمالاً ۲ تا ۳ نفر است. این بدان معناست كه اگر در یك شهر ۱۰ فرد آلوده وارد شود، می توانند حدود ۲۳ نفر را آلوده كنند. البته در صورت انجام مداخلاتی مانند حذف بعضی رفتارهای فرد مانند كاهش و حذف روبوسی، دست دادن، حفظ فاصله یك تا یك و نیم متری از یكدیگر، شستن دست ها و استفاده صحیح از ماسك، این عدد می تواند بسیار كمتر شده و به یك نزدیك شود. لازم به ذكر است در صورتی كه این عدد به زیر یك برسد، بیماری به تدریج از جامعه حذف خواهد شد. این گزارش در پاسخ به پرسش اینكه روند بروز بیماری در كشور تا آخر سال چگونه خواهد بود؟، یادآور شده است: به سبب كمبود اطلاعات در كشور و در جهان، برآورد دقیقی نمی توان داشت و این ابهام در سطح جهان نیز وجود دارد. اما آنچه می توان با اطمینان بیان كرد این است كه یك، روند انتقال در كشور به میزان چشمگیری كاهش یافته است و اگر مداخلات و همكاری مردم ادامه یابد، طی چند هفته پیش رو می توان انتظار داشت كه بیماری كنترل شود. البته این به معنای كاهش سریع موارد بیماری نیست؛ چون از زمانی كه مداخلات اثرات خودرا نشان می دهند تا زمانی كه روند بروز كاهش و تعداد موارد جدید افت كند، چند هفته طول می كشد. پس بر پایه مدل سازی های علمی، روند افزایشی روزهای گذشته قابل انتظار بوده و اصلاً به معنای از كنترل خارج شدن بیماری نیست. دوم، تخمین میزان آلودگی تا اختتام اسفند به شاخصهای زیادی مرتبط می باشد كه مهمترین آنها رعایت دستورالعمل های ابلاغی خصوصاً كاهش شایان توجه تماس افراد آلوده و مشكوك با افراد سالم است؛ اما بطور قطع این عدد در حد ۳۰ درصد كه در بعضی صحبت ها طرح شده است نخواهد بود. انتظار می رود طی یك سال آینده این بیماری در كل جهان چرخش داشته باشد و به تدریج افراد بیشتری را آلوده كند و در بعضی برآوردها بیان شده كه حتی ممكنست تا ۳۰ درصد افراد آلوده شوند، اما این پدیده برای یكسال است نه یك ماه؛ و البته در صورتیكه روش های جدید درمانی و پیشگیری كشف شوند بطور قطع این درصد كاهش خواهد یافت. گزارش در پاسخ به این پرسش مهم كه آیا واقعاً درصد زیادی از مردم در اثر این بیماری كشته خواهند شد؟ خاطرنشان كرده است: خیر بطور قطع چنین نیست. البته به سبب جدید بودن این بیماری اطلاعات علمی هنوز به اندازه كافی نیست كه تخمین دقیقی از این مساله ارائه كرد. اما برمبنای نتایج برخی از مطالعات ملی و بین المللی، درصد چشمگیری، بیماری را به شكل بسیار خفیف و حتی بی علامت دارند. این بدان معنا است كه كسر كوچكی از مبتلایان علامت دار شده و برخی از آنها نیاز به مداخلات شدید درمانی خواهند داشت. این مساله مختص ایران نیست و نتایج به دست آمده از چین و سایر كشورها نیز حاكی از آنست كه عوارض خطرناك این عفونت بسیار كمتر از اشكال قبلی این ویروس (بیماری مرس و سارس) است. بیان اعداد اغراق آمیز از مرگ به سبب كرونا واقعاً صحت ندارد لذا، بیان اعداد اغراق آمیز از مرگ واقعاً حقیقت ندارد. دلیل واضح این نكته هم آن است كه بااینكه در قم، اپیدمی پیش از سایر نقاط كشور شروع شده و روند آن نیز سریع تر بوده است، اما آمار واقعی مرگ برمبنای آخرین تحلیل های دقیق اپیدمیولوژیك آرام رشد كرده و تقریباً به حد ثبات نزدیك می شود. لازم به ذكر است كه در كشور تابحال فقط از بیماران شدید و بستری آزمایش صورت می گیرد، و خیلی از بیماران سرپایی و كم علامت آزمایش نمی شوند در نتیجه عمده موارد آزمایش از افراد بسیار پرخطر بستری در بخش های مراقبت های ویژه است. پس بااینكه درصد مرگ شاید در ظاهر كمی بالا به نظر برسد، اما این عدد برای بیمارانی با وضعیت دشوار است و در این گروه حتی اگر مبتلا به كرونا هم نباشند متاسفانه درصد مرگ شایان توجه است. بر این اساس برآوردهای مرگ باید برمبنای مستندات علمی ملی و بین المللی باشد و مدلهای اپیدمیولوژیك نشان میدهد در صورت همراهی مردم و مدیریت صحیح بیماری و كاهش مستمر میزان سرایت، تعداد مرگ ها در حد چشمگیری كم خواهد بود؛ به شكلی كه با فاصله شایان توجه پایین تر از پدیده هایی مانند حوادث ترافیكی باقی خواهد ماند.


منبع:

1398/12/19
23:21:31
5.0 / 5
3385
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
انجمن پارسیان Parsian Forum