پژوهشگران پر استناد دنیا معرفی شدند؛

12 پژوهشگر ایرانی در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا

12 پژوهشگر ایرانی در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا

لیست نهایی پژوهشگران پر استناد دنیا توسط موسسه كلاریویت آنالتیكس (WoS) در سال ۲۰۲۰ منتشر گردید و ۱۲ پژوهشگر ایرانی در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا قرار گرفتند.


به گزارش انجمن پارسیان به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با بیان این خبر اظهار داشت: مؤسسه کلاریویت آنالتیکس (ISI) هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا (Highly Cited Researchers) می پردازد. وی ادامه داد: این لیست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه های موضوعی علمی مختلف بوده که در طول یک دهه گذشته با انتشار مقالاتشان توانسته اند بیشترین تعداد استنادها را دریافت نمایند. این پژوهشگران برپایه فعالیتشان در ۲۱ رشته موضوعی انتخاب شده اند. همینطور پژوهشگرانی که در چند رشته به صورت همزمان (Cross-Field) فعالیت می کردند هم تحت یک رشته جداگانه طبقه بندی شده اند. دهقانی اظهار دشت: برای قرار گرفتن در لیست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیتهای علمی ۱۰ ساله اخیر در سطح بین المللی همچون تعداد مقالات، تعداد استنادها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همینطور مسائلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و هم مقالات باز پس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این لیست موثرند. وی تصریح کرد: بر این اساس تقریباً ۶ هزار و ۳۸۹ پژوهشگر در سال ۲۰۲۰ بعنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده اند. سرپرست ISC اظهار داشت: تعداد پژوهشگران انتخاب شده از یک رشته به رشته دیگر متفاوت می باشد که علت آن تفاوت در تعداد کل پژوهشگران در رشته ها است. در رشته ریاضی کمترین تعداد ۷۰ نفر و در رشته پزشکی بالینی بیشترین تعداد ۴۸۲ نفر در سال ۲۰۲۰ انتخاب شده اند که این تفاوت ناشی از تفاوت در اندازه رشته ها یا به عبارت دیگر تعداد پژوهشگران هر رشته است. وی افزود: برای انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا، مقالات یک درصد پراستناد در دوره زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ مطابق با لیست پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) پردازش شدند. تعداد استنادهای مقالات یک درصد پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا بوده است. دهقانی اضافه کرد: در سال ۲۰۲۰ تعداد پژوهشگران پراستناد حدود ۶ هزار و ۳۸۹ بوده که از این میزان تعداد ۲ هزار و ۴۹۳ نفر در حوزه موضوعی بین رشته ای (Cross filed) بوده اند. در سال ۲۰۱۹ تعداد پژوهشگران پر استناد برتر دنیا حدود ۶ هزار و ۲۰۰ بود ازاین رو در لیست سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰۰ پژوهشگر بیشتر انتخاب شده اند که مبتنی بر افزایش تعداد کل پژوهشگران برتر است. سرپرست ISC افزود: از جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۰ مشابه سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۲ پژوهشگر برتر با وابستگی ایران در فهرست ۶ هزار و ۳۸۹ پژوهشگر پراستناد برتر دنیا قرار گرفته اند. وی اظهار داشت: حضور پژوهشگران برتر کشور به ترتیب در حوزه های موضوعی بین رشته ای (۶ نفر)، کشاورزی (۲ نفر)، ریاضیات (۲ نفر) و مهندسی (۲ نفر) بوده اند. ضمناً در لیست اعلام شده بعضی از پژوهشگران با بیشتر از یک وابستگی سازمانی متعلق به یک یا دو کشور ظاهر شده اند. دهقانی تصریح کرد: همینطور باید ذکر شود که از ۷۰ نفر پژوهشگر پر استناد برتر دنیا در رشته ریاضیات دو نفر، دکتر مهدی دهقان و دکتر سجاد جعفری از ایران و از دانشگاه صنعتی امیر کبیر حضور داشته اند. همچنین، از ۱۷۳ نفر در حوزه مهندسی دو نفر و هم از ۱۱۱ نفر در حوزه کشاورزی هم دو نفر از ایران حضور دارد. لیست کامل پژوهشگران با ذکر وابستگی سازمانی و حوزه موضوعی آنها در جدول زیر ذکر شده است. در این لیست دکتر نصرت اله وزیری، دکتر حسن کریمی مله، دکتر امید ماهیان و سیدمهدی جعفری وابستگی دوم کشور ایران و دانشگاه های مشخص شده در جدول ذکر شده است. فهرست پژوهشگران برتر ایران (با وابستگی ایران) در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا ۲۰۲۰ ردیف نام پژوهشگر محل خدمت رشته موضوعی ۱ سجاد جعفری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضیات ۲ مهدی دهقان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضیات ۳ محمد میرزازاده دانشگاه گیلان مهندسی ۴ امید ماهیان دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی ۵ نصرت اله وزیری دانشگاه تهران بین رشته ای ۶ حمیدرضا پورقاسمی دانشگاه شیراز بین رشته ای ۷ حسن کریمی مله دانشگاه صنعتی قوچان بین رشته ای ۸ نورالدین قدیمی دانشگاه آزاد اسلامی بین رشته ای ۹ مصطفی اسلامی دانشگاه مازندران بین رشته ای ۱۰ امید اخوان دانشگاه صنعتی شریف بین رشته ای ۱۱ مسعود رضایی دانشگاه تربیت مدرس علوم کشاورزی ۱۲ سید مهدی جعفری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم کشاورزی پژوهشگران برتر جهان اسلام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: در لیست پژوهشگران برتر دنیا، نام ۱۳ کشور اسلامی مشاهده می شود و بر این اساس سهم کشورهای اسلامی حدود ۳ درصد (۲.۸۵ درصد) پژوهشگران برتر دنیا است. وی اظهار داشت: کشور عربستان با ۱۲۰ نفر، مالزی با ۱۷ نفر، ایران با ۱۲ نفر و ترکیه با ۱۱ نفر بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد دنیا در بین کشورهای اسلامی را دارند. آ آمار کل تعداد پژوهشگران برتر جهان اسلام در جدول زیر عرضه شده و این افراد به ترتیب حروف الفبا از کشورهای اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، عمان، قطر، لبنان، مالزی، مصر و نیجریه هستند. برای هر پژوهشگر یک یا دو و حتی سه وابستگی سازمانی در نتایج پژوهشگران پراستناد دنیا ذکر شده است و بعضی از پژوهشگران هم فقط یک وابستگی سازمانی دارند. وابستگی برخی دیگر به بیشتر از یک کشور است. اگر وابستگی اول سازمانی پژوهشگران در نظر گرفته شود بعضی از کشورهای اسلامی حذف و آمار برخی دیگر تغییر می کند. مثلاً آمار عربستان سعودی از ۱۲۰ پژوهشگر برتر به ۱۰۴ نفر، آمار مالزی از ۱۷ پژوهشگر برتر به ۱۳ نفر، آمار کشور ایران از ۱۲ پژوهشگر برتر به ۸ نفر کاسته می شود. یا آمار کشور ترکیه برپایه وابستگی اول سازمانی از ۱۱ به یک پژوهشگر و آمار پاکستان از ۹ به دو پژوهشگر برتر تقلیل می یابد. تعداد پژوهشگران پراستناد برتر کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۰ ردیف نام کشور تعداد پژوهشگر برتر صرفا بر مبنای وابستگی کشور تعداد پژوهشگر برتر بر حسب وابستگی اول کشور ۱ اردن ۱ صفر ۲ امارات متحده عربی ۱ ۱ ۳ اندونزی ۱ صفر ۴ ایران ۱۲ ۸ ۵ پاکستان ۹ ۲ ۶ ترکیه ۱۱ ۱ ۷ عربستان سعودی ۱۲۰ ۱۰۴ ۸ عمان ۲ ۲ ۹ قطر ۳ ۳ ۱۰ لبنان ۲ ۲ ۱۱ مالزی ۱۷ ۱۳ ۱۲ مصر ۲ ۱ ۱۳ نیجریه ۱ ۱ تعداد کل ۱۸۲ ۱۳۸ دهقانی درباره آمار جهانی اظهار داشت: کشور آمریکا با ۲۶۵۰ نفر (۴۱.۵ درصد)، چین با ۷۷۰ نفر (۱۲.۱ درصد)، انگلستان با ۵۱۴ نفر (۸ درصد)، آلمان با ۳۴۵ نفر (۵.۴ درصد)، استرالیا با ۳۰۵ نفر (۴.۸ درصد)، کانادا با ۱۹۵ نفر (۳.۱ درصد)، هلند با ۱۸۱ نفر (۲.۸ درصد)، فرانسه با ۱۶۰ نفر (۲.۵ درصد)، سوئیس با ۱۵۴ نفر (۲.۴ درصد) و اسپانیا با ۱۰۳ نفر (۱.۶ درصد) بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد دنیا را دارند. بر این اساس ۸۴.۲ درصد پژوهشگران برتر دنیا متعلق به ۱۰ کشور هستند. ۱۰ کشور برتر پژوهشگران پر استناد در سال ۲۰۲۰ و سهم هریک از دنیا کشور آمریکا چین انگلیس آلمان استرالیا کانادا هلند فرانسه سوئیس اسپانیا تعداد ۲۶۵۰ ۷۷۰ ۵۱۴ ۳۴۵ ۳۰۵ ۱۹۵ ۱۸۱ ۱۶۰ ۱۵۴ ۱۰۳ سهم (درصد) ۴۱.۵ ۱۲.۱ ۸ ۵.۴ ۴.۸ ۳.۱ ۲.۸ ۲.۵ ۲.۴ ۱.۶ سرپرست ISC در ادامه اظهار داشت: لازم به ذکر است که میزان رشد پژوهشگران برتر کشور چین به صورت قابل توجهی در حال افزایش می باشد به صورتی که در سال ۲۰۱۸ با ۴۸۲ نفر (۷.۹ درصد)، در سال ۲۰۱۹ با ۶۳۶ نفر (۱۰.۲ درصد) و در سال ۲۰۲۰ با ۷۷۰ نفر (۱۲.۱ درصد) افزایش یافته است. وی ادامه داد: این درحالی است که سهم پژوهشگران برتر کشور آمریکا در ۲۰۲۰ حدود ۲.۵ درصد و کشور انگلستان ۰.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. با عنایت به این که سهم سایر ۱۰ کشور برتر دنیا از پژوهشگران دنیا در ۲۰۲۰ تقریباً ثابت بوده است، به نظر می آید افزایش سهم کشور چین از کاهش کشورهای آمریکا و انگلیس صورت گرفته است. دهقانی تصریح کرد: همینطور ۲۶ نفر از برندگان جوایز نوبل در این لیست قرار دارند که ۳ نفر آنها در ارتباط با برندگان نوبل سالجاری هستند. وی ادامه داد: دانشگاه های هاروارد آمریکا با ۱۸۸ پژوهشگر، آکادمی علوم چین با ۱۲۴ پژوهشگر و استنفورد با ۱۰۶ پژوهشگر سه سازمانی هستند که بیشترین تعداد پژوهشگران برتر دنیا را در اختیار دارند. سرپرست ISC اظهار داشت: پژوهشگران پراستناد، کیفی ترین و پراستنادترین مقالات علمی دنیا را انتشار داده اند و بنابراین در حوزه موضوعی تخصصی خود به عنوان پژوهشگر مؤثر در سطح بین المللی شناخته و معرفی شده اند. اما باید در نظر داشت که امروزه مؤثر بودن فقط در تعداد استنادها خلاصه نمی گردد، بلکه رفع مشکلات جامعه و اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و نوآورانه از سایر ابعادی هستند که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرند.


منبع:

1399/09/04
15:16:21
5.0 / 5
1146
تگهای خبر: تخصص , دانشگاه , علم , كشور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
انجمن پارسیان Parsian Forum