آرشیو مطالب : كسب و كار


كارگران نقش آفرینان اصلی در تولید و توسعه هستند

كارگران نقش آفرینان اصلی در تولید و توسعه هستند

موفقیت هایی كه در روزهای كرونا به نام خبرنگاران به ثبت رسید

موفقیت هایی كه در روزهای كرونا به نام خبرنگاران به ثبت رسید

معضلات كسب و كارهای زنان در ایام كرونا زده

معضلات كسب و كارهای زنان در ایام كرونا زده

بهترین سایت برای دانلود فیلم و سریال ایرانی كدام است؟

بهترین سایت برای دانلود فیلم و سریال ایرانی كدام است؟
معاون رئیس جمهوری در امور زنان تاكید كرد

تحقق عدالت جنسیتی رویكرد اصلی معاونت زنان ریاست جمهوری

تحقق عدالت جنسیتی رویكرد اصلی معاونت زنان ریاست جمهوری

نقش طراحی ساك دستی و پاكت در موفقیت برنامه تبلیغاتی

نقش طراحی ساك دستی و پاكت در موفقیت برنامه تبلیغاتی

بازداشت مرد ژاپنی به خاطر 24 هزار بار تماس تلفنی با یك شركت

بازداشت مرد ژاپنی به خاطر 24 هزار بار تماس تلفنی با یك شركت

دو روش رایگان برای رونق كسب و كار

دو روش رایگان برای رونق كسب و كار

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام

موسسه ی اطمینان آرامش پدرام

نصب پارتیشن

نصب پارتیشن

اقامت گرجستان

اقامت گرجستان

باربری تهران

باربری تهران
تابستان ۹۷؛

مدرسه تابستانی كسب و كار شریف برگزار می گردد

مدرسه تابستانی كسب و كار شریف برگزار می گردد

فناوران و ایده پردازان گردشگری گرگان گردهم می آیند

فناوران و ایده پردازان گردشگری گرگان گردهم می آیند

10 ایده پارك در پارك علم و فناوری همدان برگزار گردید

10 ایده پارك در پارك علم و فناوری همدان برگزار گردید
آذری جهرمی در پاسخ به ایرنا:

پیام رسان های داخلی مقابل خواسته های خارج از ضوابط ایستادگی كنند

پیام رسان های داخلی مقابل خواسته های خارج از ضوابط ایستادگی كنند

مزایا و معایب رپورتاژ آگهی

مزایا و معایب رپورتاژ آگهی
در میزگرد ایرنا بررسی شد

فرصت ها و چالش های پیش روی كسب و كارهای دیجیتال

فرصت ها و چالش های پیش روی كسب و كارهای دیجیتال

بررسی كسب و كارهای دیجیتالی

بررسی كسب و كارهای دیجیتالی
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum