آرشیو مطالب : موزه


یك ماهی عجیب در ساحل كالیفرنیا پیدا شد

یك ماهی عجیب در ساحل كالیفرنیا پیدا شد
در انگلیس؛

شهاب سنگ ۳۰۰ گرمی در راه ورودی یك خانه پیدا شد

شهاب سنگ ۳۰۰ گرمی در راه ورودی یك خانه پیدا شد

شیفته خدمت باشیم نه تشنه قدرت

شیفته خدمت باشیم نه تشنه قدرت

زباله های اورست اثر هنری می شوند

زباله های اورست اثر هنری می شوند

داستان بازداشت امیر تتلو در كشور تركیه چی بود

داستان بازداشت امیر تتلو در كشور تركیه چی بود

مومیایی 2100 ساله مصری جنین نوزاد نارس است

مومیایی 2100 ساله مصری جنین نوزاد نارس است

كاهش ساعت كاری موزه های پایتخت

كاهش ساعت كاری موزه های پایتخت

موزه هنری كه تنها آثار زنان را خریداری می كند!

موزه هنری كه تنها آثار زنان را خریداری می كند!

یك جاندار تك سلولی بدون مغز در پاریس به نمایش درآمد!

یك جاندار تك سلولی بدون مغز در پاریس به نمایش درآمد!

بزرگترین دو زیست جهان بعد از مرگ كشف شد

بزرگترین دو زیست جهان بعد از مرگ كشف شد
در استرالیا یافت شد؛

كشف ماده معدنی طبیعی جدید در یك شهاب سنگ

كشف ماده معدنی طبیعی جدید در یك شهاب سنگ
شهردار تهران:

مجموعه فرهنگی اراضی عباس آباد مصداق عدالت اجتماعی است

مجموعه فرهنگی اراضی عباس آباد مصداق عدالت اجتماعی است

تدابیر آموزش و پرورش برای پیش گیری از لطمه های اجتماعی

تدابیر آموزش و پرورش برای پیش گیری از لطمه های اجتماعی

سر یك گرگ ۴۰ هزارساله در سیبری كشف شد

سر یك گرگ ۴۰ هزارساله در سیبری كشف شد
شبیه سازی اسب باستانی ؛

كشف خون مایع در بدن كره اسب ۴۰ هزارساله

كشف خون مایع در بدن كره اسب ۴۰ هزارساله

كشف دندان ماموت ماقبل تاریخ توسط یك سگ

كشف دندان ماموت ماقبل تاریخ توسط یك سگ
برای عموم مردم؛

برگزاری جشنواره ساعت های آفتابی

برگزاری جشنواره ساعت های آفتابی
انجمن پارسیان

انجمن پارسیان Parsian Forum